Home > 갤러리 > 원더사진 > 마술사진

마술사진

글제목 2019.06.29 더 힐링파크 - 청춘마이크
작성자 원더매직 (vchb@naver.com)
작성일 2019-06-29 [19:40:00] 조회수 367
첨부파일 2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)01.MTS_000559525.png   2.22 [MB]   2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)01.MTS_000838437.png   2.24 [MB]   2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)01.MTS_001573038.png   2.07 [MB]   2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)02.MTS_000055923.png   2.19 [MB]
안녕하세요 원더매직입니다.

매월 한번씩 '청춘마이크' 축제를 통해 과학마술을 선보이고 있는 최형배 마술사와 이종경마술사입니다.

이번에는 가평 더힐링파크를 다녀왔는데요.

공연이 끝난 후 관객분들의 환한미소와 잘봤어요~ 한마디가 얼마나 힘이 나던지요!!

앞으로두 많은 관심과 응원을 원더매직이 기다리고 있겠습니다. ^_^ 작성자   비밀번호  
글내용

   

2019.12.22 울산대...
  2020.01.08 20   
2019.12.28 순천만...
  2019.12.28 35   
2019. 12. 24 순천...
  2019.12.25 44   
2019.12.21 순천...
  2019.12.21 62   
2019.11.25 강북구...
  2019.12.09 71   
2019.11.10 부산 ...
  2019.12.09 68   
2019.10.19 과천 ...
  2019.10.21 155   
2019.10.05 청계중...
  2019.10.10 171   
2019.10.01 안동문...
  2019.10.10 177   
2019.09.28 파라다...
  2019.10.10 177   
2019.09.26~27 순천...
  2019.10.10 152   
2019.08.22 금천구...
  2019.08.27 294   
2019.08.03 안동예...
  2019.08.06 333   
2019.06.29 더 힐...
  2019.06.29 368   
2019.06.15 북한강...
  2019.06.16 470   
2019.06.07 새빛둥...
  2019.06.10 467   
19.06.01 의정부 ...
  2019.06.01 540   
2019.05.19 박물관...
  2019.05.24 595   
2018.11.10 광주프...
  2019.01.07 845   
2018.09.01. 서초 4...
  2018.09.11 995   

 
    1   2   3   4