Home > 갤러리 > 원더사진 > 마술사진

마술사진

글제목 2019.06.29 더 힐링파크 - 청춘마이크
작성자 원더매직 (vchb@naver.com)
작성일 2019-06-29 [19:40:00] 조회수 558
첨부파일 2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)01.MTS_000559525.png   2.22 [MB]   2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)01.MTS_000838437.png   2.24 [MB]   2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)01.MTS_001573038.png   2.07 [MB]   2019.06.29더힐링파크-청춘마이크(최형배,이종경)02.MTS_000055923.png   2.19 [MB]
안녕하세요 원더매직입니다.

매월 한번씩 '청춘마이크' 축제를 통해 과학마술을 선보이고 있는 최형배 마술사와 이종경마술사입니다.

이번에는 가평 더힐링파크를 다녀왔는데요.

공연이 끝난 후 관객분들의 환한미소와 잘봤어요~ 한마디가 얼마나 힘이 나던지요!!

앞으로두 많은 관심과 응원을 원더매직이 기다리고 있겠습니다. ^_^ 작성자   비밀번호  
글내용

   

2020.01.20 순천만...
  2020.03.02 152   
2019.12.22 순천만...
  2020.02.12 131   
2019.12.22 울산대...
  2020.01.08 210   
2019.12.28 순천만...
  2019.12.28 257   
2019. 12. 24 순천...
  2019.12.25 257   
2019.12.21 순천...
  2019.12.21 281   
2019.11.25 강북구...
  2019.12.09 293   
2019.11.10 부산 ...
  2019.12.09 283   
2019.10.19 과천 ...
  2019.10.21 369   
2019.10.05 청계중...
  2019.10.10 399   
2019.10.01 안동문...
  2019.10.10 393   
2019.09.28 파라다...
  2019.10.10 384   
2019.09.26~27 순천...
  2019.10.10 376   
2019.08.22 금천구...
  2019.08.27 539   
2019.08.03 안동예...
  2019.08.06 541   
2019.06.29 더 힐...
  2019.06.29 559   
2019.06.15 북한강...
  2019.06.16 665   
2019.06.07 새빛둥...
  2019.06.10 673   
19.06.01 의정부 ...
  2019.06.01 742   
2019.05.19 박물관...
  2019.05.24 791   

 
    1   2   3   4