Home > 갤러리 > 원더사진

원더사진

글제목 STAR KOREAN CONFERENCE 2016
작성자 원더매직 (vchb@naver.com)
작성일 2016-07-06 [08:18:00] 조회수 2,164
첨부파일 2016.06.16.STARKOREANCONFERENCE.jpg   380.33 [KB]2016.06.16.

최형배 마술사가

코엑스 인터컨티넨탈 호텔에서 열린

STAR KOREAN CONFERENCE 2016

다녀왔습니다.

 

많은 외국인들과 남성분들이 주를 이룬 관객이어서

담당자 분들이 걱정을 많이 하셨습니다.

 

작년에는 미녀타악팀이 왔는데 분위기가 완전 별루였다고 ㅠ

잘 부탁한다고 ㅠ


걱정된 마음으로 무대에 올라섰지만

사실 오프닝 마술이 끝나고 분위기는 압도적으로 좋았습니다^^

 더불어

 깔끔한 영어와 함께 진행된 공연에서


끝까지 행사를 잘 마치고 담당자들의 박수 속에 그리고 관객들의 박수 속에

멋진 공연을 펼치고 왔답니다.[공지] 2018.07.18. 휘경...
  2018.08.04 701   
[공지] 4차산업혁명_마...
  2018.04.27 740   
[공지] 2018.03.07-08 K현...
  2018.03.11 475   
[공지] 2018.01.29 경기서...
  2018.02.07 1022   
[공지] 2018.01.10 - 2018.02...
  2018.02.05 952   
[공지] 2017.10.31 삼성전...
  2018.02.03 840   
[공지] 2017-07 복정고등...
  2017.07.18 500   
[공지] 2017-07 한국민속...
  2017.07.05 1278   
[공지] 2017 석조저택 ...
  2017.05.23 633   
[공지] 2017-03 인천중구...
  2017.03.22 836   
[공지] [마술공연] 오...
  2016.11.15 1426   
[공지] [마술공연] Chopa...
  2016.11.15 1114   
[공지] 와우브로스 춘...
  2016.10.18 742   
[공지] 진로교육 - 김...
  2016.07.22 1678   
[공지] STAR KOREAN CONFEREN...
  2016.07.06 2165   
[공지] (마술,버블,벌...
  2016.03.10 1141   
[공지] 2015년 6월 27일 ...
  2015.07.01 1648   
[공지] 2014.12.12, 2014.12....
  2014.12.23 1095   
[공지] 2014.09.14 경기도...
  2014.10.13 1226   
[공지] 2014년 10월초, ...
  2014.10.09 1197   

 
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10